PODZIM ZDRAVÝCH ZUBŮ

akce prodloužena do konce listopadu 2017!


ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY 

V rámci prevence dentálních problémů nabízíme do konce listopadu odstranění zubního kamene ultrazvukem za akční cenu 1300 Kč

(místo původních 1 900 Kč)

KONZULTACE ZDARMA

Zdarma vyšetříme chrup Vašeho mazlíka a poradíme s další péčí.

FOTOSOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZVÍŘECÍ ÚSMĚV

Fotosoutěž o nejhezčí zvířecí úsměv je u konce, moc děkujeme všem účastníkům i hlasujícím, na soutěžní fotky se můžete mrknout v soutěžním albu odkaz zde.

Vítězem se stává jezevčík Rocky s úctyhodným počtem 113 lajků, následován Tessinkou a Justym. Gratulujeme !

Zúčastněte se naší facebookové soutěže o nejkrásnější zvířecí úsměv. Pošlete fotografii svého mazlíčka do 30.9. 2017 na mailovou adresu ordinace@veterinahloubetin.cz. Tři fotografie s největším počtem "lajků" oceníme dentálním balíčkem. Nezapomeňte uvést své jméno a adresu, abychom Vás v případě výhry mohli kontaktovat. A samozřejmě nezapomeňte hlasovat! Kompletní pravidla soutěže naleznete níže na této stránce.

Pravidla fotosoutěže

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Veterinární klinika Hloubětín s.r.o., IČ 28381416, se sídlem Mochovská 535/38, 198 00 Praha 9 (dále jen "Organizátor").

Soutěž O nejkrásnější zvířecí úsměv (dále jen "soutěž"), probíhá ve dvou fázích.

 1. fáze - (1. 9. 2017 - 30.9.2017) Příjem soutěžních fotografií na email organizátora ordinace@veterinahloubetin.cz Přihlašovací email by měl obsahovat: soutěžní fotografii, jméno mazlíčka, Vaše jméno, adresu, emailovou adresu a telefon pro případné oznámení výhry.
 2. fáze - (1.10.2017 - 31.10.2017) Hlasování formou "to se mi líbí" v soutěžním albu na našich facebookových stránkách www.facebook.com/veterinahloubetin

Soutěžícím se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii/fotografie svých zvířat. Každý soutěžící smí do soutěže přihlásit max. 3 fotografie. Soutěží se s fotografiemi koček, psů i jiných drobných zvířecích mazlíčků, které musí být ve formátu jpg a maximální velikost nesmí přesáhnout 10 MB. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci facebookové stránky, alespoň jedné z našich klinik, starší 13 let, s trvalým pobytem v České republice či další občané dlouhodobě žijící na území ČR. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Odesláním fotografie účastník potvrzuje, že :

 • souhlasí s těmito pravidly.
 • předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.
 • má souhlas zákonného zástupce, pokud je ho zapotřebí.
 • dává organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a případně k marketingovým aktivitám organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v internetových mediích organizátora.
 • je majitelem zvířete na soutěžní fotografii, či má zvíře v dlouhodobé péči a je oprávněn jej do soutěže přihlásit.
 • garantuje organizátorovi právo na trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování či jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích.

Hlasování

Veřejnost a fanoušci našich facebookových stránek budou vyzváni, aby volili z nahraných fotografií v soutěžním albu. Hlasování probíhá formou udělování "to se mi líbí", kdy počet hlasů na osobu není omezen. Soutěžící mohou soutěžní album sdílet pomocí sociálních sítí či osobních stránek a zvýšit tak své šance na výhru.

Ceny pro vítěze získávají 3 soutěžící, jejichž fotografie získají nejvíce "to se mi líbí". V případě stejného počtu "to se mi líbí" si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení.

 • 1. místo - Velký dentální balíček a diplom pro Vašeho malíčka
 • 2. místo - Střední dentální balíček a diplom pro Vašeho malíčka
 • 3. místo - Malý dentální balíček a diplom pro Vašeho mazlíčka

Udílení cen

Výherci soutěže budou informováni e-mailem či telefonicky. Ke kontaktu budou použity údaje zaslané účastníkem soutěže v přihlašovacím emailu. Pokud se organizátorovi nepodaří zkontaktovat s výhercem soutěže nejpozději do 20 dnů od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch organizátora. Jména výherců soutěže budou uveřejněna na facebookových i internetových stránkách obou našich klinik do 5. 11. 2017. Výhry budou zaslány poštou, případně mohou být po předchozí domluvě vyzvednuty osobně na našich klinikách. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Pokud Organizátor zpětně zjistí, že výherce porušil pravidla a převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Všeobecné obchodní podmínky

Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakéhokoli účastníka

 • který se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže,
 • který poruší pravidla soutěže
 • který poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí
 • který jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.
 • jehož fotografie neodpovídá zadanému tématu soutěže
 • jehož fotografie obsahuje násilí nebo pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy

Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, které se k organizátorům z jakéhokoliv důvodu vůbec nedostaly. Zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte ohledně soutěže nějaké dotazy , prosím, kontaktujte organizátora na email ordinace@veterinahloubetin.cz .